Månadsarkiv: mars 2013

VEMS Sommarkonsert 2013

Välkomna alla VEMS MEDLEMMAR att deltaga i en fantastisk sommarkonsert i VEMS regi.

Denna gång annekterar vi Årstablicks utedansbana (vid Årstaliden)

Datum: söndagen den 2:a juni 2013.

Kl. 13.00 – 18.00

Plats: Årstablicks utebansbana.

Vägbeskrivning: http://www.arstablick.com/hittahit.html

Mera info om tema etc. kommer efter vårt styrelsemöte den 11:e april.

Anmäl dig genom att maila konsertplanerarna på concerts@vems.nu.

Anmälan bör innehålla uppgifter om:

Upphovsperson
Titel
Duration
Teknisk spec. (live, bandstycke, flerkanal, osv.)
Eventuella verkkommentarer

Bästa hälsningar från styrelsen


VEMS nya styrelse 2013

VEMS nya styrelse för 2013 ser ut så här:

Ewert Ekros, ordförande – nyval
Helene Hedsund, ledamot – omval
Ilkka Nurminen, ledamot – nyval
Magnus Johansson, kassör – nyval
Marsel Nichan, ledamot – omval
Thommy Wahlström, sekreterare – nyval

Se vidare https://vems.nu/vems/styrelsen/

Vi passar på att särskilt tacka avgående ordförande Mari Kretz för hennes mödosamma arbete med att bl.a. föra VEMS in i bloggarnas underbara värld!