Kategoriarkiv: Kulturnatt

Call for works: VEMS på Kulturnatt Stockholm 21/4 2018

Välkomna alla VEMS-medlemmar med anmälan av verk till VEMS kulturnattskonsert!

Plats: Fylkingen

Tid: Lördag 21/4 2018

Sista dag för verkanmälan: Söndag 25/3 2018

Anmälan sker per e-post till: concerts (at) vems.nu

Som alla VEMS-konserter är detta en medlemsproduktion. Du som anmäler ett verk förväntas alltså kunna delta på konsertdagen, i konsertens förberedelser och genomförande, samt vara medlem i VEMS. Observera att om du har medmusikanter som inte är VEMS-medlemmar ska dessa föranmälas. Ãven medmusikanter förutsätts hjälpa till med konsertens genomförande.

Verksamma vid EMS blir medlemmar i VEMS genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr på VEMS plusgiro 37 48 22-5. Se vidare https://vems.nu/vems/bli-medlem/.

Vid denna konsert strävar vi efter en jämn könsfördelning! Utöver detta gäller anmälningsordningen som urvalskriterium – ju snabbare du anmäler dig, desto större chans att vara med!

Till denna konsert välkomnar vi särskilt flerkanaliga fixed-media-verk!

Anmälan bör innehålla uppgifter om:

 • Upphovsperson
 • Titel
 • Duration (bör inte överskrida 15 minuter)
 • Tillkomstår
 • Programbladskommentarer
 • Teknisk specifikation *)
 • På-konsertdagen-tar-jag-pass-kl. (10/14/18/22) **)

*) Det kommer att finnas tillgång till 12 högtalare. Ange om du spelar live, har ett fixed-media-stycke, hur många ut- respektive in-kanaler du vill använda, etc. OBS: Vi kan inte tillgodose ”ovanliga” tekniska önskemål. Fråga om du är osäker!

**) Arrangemanget pågår ca 10.00-02.00 (konsert 18.00-24.00). Perioden delas in i följande arbetspass:

 1. 10.00-14.30
 2. 14.00-18.30
 3. 18.00-22.30
 4. 22.00-02.00

Rangordna arbetspassen som det bäst passar dig. Det är inte säkert att du får ditt förstahandsval.

Vi hörs!!
VEMS styrelse