Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att tillvarata VEMS-medlemmarnas intressen och driva och genomföra de frågor och önskemål som kommer upp på årsmötet. Styrelsen sammanträder ca 3-4 gånger på våren samt ca 3 gånger under hösten.

E-post: council (at) vems.nu

VEMS styrelse 2022

Ordförande

Ewert Ekros
E-post: ewert (at) vems.nu, även chairperson (at) vems.nu
Telefon: 070-589 45 01

Sekreterare

Helene Hedsund
E-post: helene (at) vems.nu, även secretary (at) vems.nu

Kassör

Magnus Johansson
E-post: ma (at) vems.nu, även treasurer (at) vems.nu

Ledamöter

Lise-Lotte Norelius
E-post: l-l (at) vems.nu

Förteckning över tidigare års styrelser.