Bli medlem

Föreningen VEMS – Verksamma vid EMS – är en förening för tonsättare och ljudkonstnärer som arbetar med ljud och musik på Elektronmusikstudion (EMS) i Stockholm. För att vara medlem i VEMS krävs att du har giltigt passerkort till EMS. Utöver möjligheten att själv kunna påverka EMS ger medlemskapet dig möjlighet att deltaga på konserter och kurser som VEMS anordnar. Genom medlemskap i VEMS bidrar du till att stärka föreningen och våra möjligheter att verka för den konst och musik som skapas på EMS.

Observera att medlemskap i VEMS inte berättigar till arbete i EMS studior. Föreningen representerar de verksamma konstnärer som redan har tillträde till EMS genom yrkesverksamhet eller studier där.

För mer information kring behörighet att arbeta på EMS se 
www.elektronmusikstudion.se.

Medlemsavgiften är 100 kr för 2018. Avgiften betalas in på VEMS postgiro 37 48 22-5. Glöm inte att ange namn, adress samt e-postadress.