Månadsarkiv: mars 2022

VEMS årsmöte 2022

VEMS medlemmar hälsas varmt välkomna till VEMS årsmöte som hålls på EMS söndagen den 3:e april 2022 kl 15:00. Ett tillfälle att informera sig och uttrycka synpunkter på VEMS och EMS verksamhet! Det bjuds på tilltugg med förfriskningar.

Det går också bra att delta i mötet genom webbläsare eller appen Jitsi Meet. Kontakta VEMS för anslutningsuppgifter, t.ex. genom kommentarsfältet nedan, eller se mailutskick som gjorts till medlemmarna.

För att delta i mötets beslut krävs erlagd medlemsavgift för 2022 (100:-).

Välkomna!

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3 Val av två justeringsmän
§ 4 Frågan om mötets behöriga utlysande
§ 5 Godkännande av dagordningen
§ 6 Verksamhetsberättelse för 2021
§ 7 Förvaltningsberättelse för 2021
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
§10 Val av ny styrelse om minst tre ledamöter samt en suppleant
§11 Val av ny valberedning om minst två personer
§12 Val av två revisorer
§13 Medlemsavgift för 2023
§14 Kommande VEMS bollplank
§15 Kommande konsertverksamhet
§16 Kommande kurser och önskemål om kurser
§17 Önskemål om hård- och mjukvara på EMS
§18 Synpunkter på studioanvändning och tonsättarnas arbetsförhållanden på EMS
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutande


VEMS BOLLPLANK – Mars 2022

Välkomna till Bollplank!

Söndag 2022-03-06 kl. 18:00 – ca 21:00 på EMS, Söder Mälarstrand 61. Med förfriskningar och tilltugg.

VEMS bollplank hålls åter på EMS efter att studion pga. COVID-19 varit stängd för gruppsammankomster i två år.

Denna gång ber jag er fästa uppmärksamhet på…

  1. VEMS-forum:
    • VEMS planerar delta i Kulturnatt Stockholm lördagen 23/4 2022. Konsertens utformning, såväl tekniskt som tematiskt, diskuteras på kvällens bollplank.
    • VEMS årsmöte 2022 är planerat att äga rum söndagen 3/4 2022 kl 15.00.
  2. Månadens gästtonsättare: Antoni ”Baskak” Beksiak ger en presentation efter att just ha avslutat två veckors arbete på EMS.
  3. Öppen diskussion om angelägenheter relaterade till EMS samt Stockholms alternativa kultursfär.

Välkomna!