2012 – Skog

SKOG

LÖRDAGEN DEN 25 januari 2013-01-26, kl 18 – 24

Affisch till konserten SKOG

SET 1

Eva Erbenius Vinterdikter 7”

Uruppförande. Poeten Eva B. Magnusson läser sina egna diker om Vintern (inspelat 2009). Bakgrundsljud av Eva Erbenius. Ett åtta-kanalsstycke. Teknik: bandstycke.
Göran Lindsjö Skogens Mystik 6”

Denna romantiska programmusik, komponerad 1995, skildrar skogen som en annan värld, en mystisk plats. En stiliserad uggla hoar på slutet. Musiken är framställd på dator med sequencer och synth-kort. Teknik: Bandstycke.

Ewert Ekros Nedskreppaåar + live akt 15”

2//8 kanaler – Fixd media. röst+elektroniska ljud.

Helene Hedsund  Miskas  8”

Miskas betyder skog på litauiska. Stycket kom till i anslutning till en arbetsvistelse i Druskininkai i Litauen 2012. Ljudmaterialet består av fältinspelningar från Druskininkais skogar. Åtta kanaler.

SET 2

Johannes Wikström  In der Dunkelheit  15”

Uruppförande. Stycke för Live-Elektronik och Elfiol av Yourhighness & Jan Liljekvist. Teknik: Live. Fyra kanaler.

Magnus Widesheim  Lockguitarrspel S  10”

Uruppförande. Väl valda delar ur en gitarrimprovisation ger upphov till nya stämmor och kombinationer. Teknik: live. Stereo.

Duo Paul Pignon/Thomas Bjelkeborn Wood, Wind 15”

Paul Pignon och ThomasBjelkeborn har spelat tillsammans sedan mitten av 90-talet, skivproduktion och installationer som BOP, europeiska turnéer med Trio Collectif. Efter en 10-årig retreat återkommer de nu med ny musik där de akustiska instrumentens klanger ges digitala proteser för att leva vidare i det nya århundradet. I wood, wind samsas kontrahenter, motpoler och brutna linjer. Kvantinstabiliteter driver sökandet vidare i ett villkorslöst skapande utan slutgiltig viloplats, ett kretslopp utom tidens begränsningar. Stereo. Live.

SET 3

Marsel Nichan  Lights  15”

Bygger på ljud från lampor och olika armaturer som sedan genom olika filter och effekter omvandlats till ett minimalistiskt susande ljud/ljus stycke som ”vägleder i mörka skogar/tider”. Teknik: Bandstycke
Jan Liljekvist  Ylva Skog  15”

Åtta kanaler.
Per Åhlund Luminous Indigo  13”

Uruppförande. Ett åttakanals stycke baserat på processerade fältnspelningar från skogar runtom Stockholm, Trondheim oc San Francisco. Inspelningarna gjordes under 2010 till 2011 och stycket komponerades i slutet av 2012 på Elektronmusikstudion i Stockholm. Teknik: Bandstycke

SET 4

Bo Leth  CAIM  7”

Den femtiotredje anden är Caim. En mäktig prins i underjorden. Uppenbarar sig först i form av en koltrast. Byter snart skepnad till en mansgestalt med ett vasst svärd i sin hand. Tycks svara i brinnande aska alt. glödande kol. Är en skicklig förhandlare. Skänker människan förståelse av fågelläten samt vattnets röster. Ger sannfärdiga svar om vad som komma skall. Tillhörde änglarnas skaror men härskar nu över trettio legioner av infernaliska andar. Teknik: Live. Dubbelstereo.
Lars Bröndum tajga modulation 15”

Uruppförande. Ett stycke som baseras på barrträd och modulation. Teknik: live
Joakim Roséen Urskog 10-15”

Performance. Fyra kanaler.

Arrangör: VEMS