Tidigare styrelser

VEMS styrelse 2021

Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
Torbjörn Bellind, ordförande (50%) – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Lise-Lotte Norelius, ledamot – omval
Eva Sjuve, ledamot – nyval

VEMS styrelse 2020

Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
Lise-Lotte Norelius, ordförande (50%) – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – omval
Eva Marklund, ledamot – nyval

VEMS styrelse 2019

Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
Lise-Lotte Norelius, ordförande (50%) – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – omval

VEMS styrelse 2018

Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
Lise-Lotte Norelius, ordförande (50%) – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – omval

VEMS styrelse 2017

Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
Lise-Lotte Norelius, ordförande (50%) – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – omval
Igor Blomberg, ledamot – nyval

VEMS styrelse 2016

Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
Lise-Lotte Norelius, ordförande (50%) – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – omval

VEMS styrelse 2015

Ewert Ekros, ordförande – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Lise-Lotte Norelius, ledamot – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – nyval

VEMS styrelse 2014

Ewert Ekros, ordförande – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Alexandra Nilsson, suppleant – nyval
Lise-Lotte Norelius, suppleant – nyval

VEMS styrelse 2013

Ewert Ekros, ordförande – omval
Thommy Wahlström, sekreterare – nyval
Magnus Johansson, kassör – nyval
Helene Hedsund, ledamot – omval
Ilkka Nurminen, ledamot – nyval
Marsel Nichan, ledamot – omval

VEMS styrelse 2012

Mari Kretz, ordförande – omval
Ewert Ekros, sekreterare – omval
Helene Hedsund, kassör – omval
Marsel Nichan, ledamot – nyval
Bure Holmbäck, suppleant – omval
Eva Erbenius, suppleant – omval

VEMS styrelse 2011

Per Åhlund, ordförande – omval
Mari Kretz, sekreterare – nyval
Helene Hedsund, kassör – omval
Ewert Ekros, ledamot – nyval
Bure Holmbäck, suppleant – nyval
Eva Erbenius, suppleant – omval

VEMS styrelse 2010

Per Åhlund, ordförande – nyval
Daniel Wiklander, sekreterare – nyval
Helene Hedsund, kassör – nyval
Eva Erbenius, suppleant – omval