Månadsarkiv: april 2014

Call for works: VEMS Sommarjubelkonsert 2014

VEMS fortsätter fira sitt 25:e år och välkomnar nu medlemmarnas verkanmälningar till jubileumsårets andra konsert!

Inspiration: Hänryckning

Plats: Årstablick dansbana, Årsta

Tid: Pingstafton lördag 7/6 2014, kl. 13-18 ca.

Sista dag för verkanmälan: Måndag 26/5 2014

Anmälan sker per e-post till: concerts (at) vems.nu

Anmälan bör innehålla uppgifter om:
Upphovsperson
Titel
Duration
Tillkomstår
Teknisk specifikation (live, bandstycke, flerkanal, osv.)
Eventuella verkkommentarer

Verkets längd bör inte överskrida 15 minuter. Verket behöver inte förhålla sig till något särskilt tema, men denna gång välkomnar vi särskilt hänryckande jubileumsfanfarer!

Om programtiden fyllts före sista anmälningsdatum gäller anmälningsordningen som urvalskriterium – ju snabbare du anmäler dig, desto större chans att vara med!

Du som anmäler ett verk förväntas som vanligt kunna delta på konsertdagen i konsertens förberedelser och genomförande, samt vara medlem i VEMS. Verksamma vid EMS blir medlemmar i VEMS genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr på VEMS postgiro 37 48 22-5. Se vidare https://vems.nu/vems/bli-medlem/.

På snart återhörande!
VEMS styrelse


VEMS styrelse 2014

VEMS nya styrelse för 2014 ser ut så här:

Ewert Ekros, ordförande – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Alexandra Nilsson, suppleant – nyval
Lise-Lotte Norelius, suppleant – nyval

Vi ser fram emot ett fortsatt spännande jubileumsår och hoppas höra av dig!


VEMS årsmöte 2014

VEMS styrelse hälsar alla medlemmar välkomna till VEMS årsmöte som hålls på EMS onsdagen den 9:e april 2014, kl. 18.30. Ett utmärkt tillfälle att uttrycka synpunkter på såväl EMS som VEMS verksamhet! Studioanvändare vid EMS som inte redan är med i VEMS kan bli medlem i samband med årsmötet.

Det bjuds på tilltugg med förfriskningar.

Varmt välkomna!
Styrelsen


VEMS BOLLPLANK – April 2014

Välkomna till Bollplank!

Söndag 2014-04-06 kl.17:00 – ca 21:00 på EMS, Söder Mälarstrand 61.
Med förfriskningar och tilltugg.

Denna gång ber jag er fästa uppmärksamhet på…

Marcus Pal, tonsättare och musiker från Stockholm, berättar om förhållanden mellan kombinationstoner, renstämning (just intonation) och det psykoakustiska fenomenet the missing fundamental. Marcus Pal komponerar elektronisk musik och är verksam på scenen för improviserad musik. Arbetar bl.a. med percussioninstrument och gitarr.

Dessutom… välkomnar vi vår spännande gäst Bonnie Jones som arbetar i EMS studior under en tid. Kort presentation:

Bonnie Jones is a Korean-American writer, improvising musician, and performer working primarily with electronic music and text. Born in 1977 in South Korea she was raised by dairy farmers in New Jersey, and currently resides in Baltimore, MD. Bonnie creates improvised and composed text-sound performances that explore the fluidity and function of electronic noise (field recordings, circuit bending) and text (poetry, found, spoken, visual). She is interested in how people perceive, “read” and interact with these sounds and texts given our current technological moment. Bonnie has received commissions from the London ICA and has presented her work in the US, Europe, and Asia and collaborates frequently with writers and musicians including Ric Royer, Carla Harryman, Andy Hayleck, Joe Foster, Andrea Neumann, Liz Tonne, and Chris Cogburn. She received her MFA at the Milton Avery School of the Arts at Bard College.

Dessutom… ambisonicsfraktionen bjuder in till presentation av det enklaste arbetssättet med ambisonicsteknik och redogör för viktiga begrepp.

En enkel väg finns numera i samband med installation av Reaper på alla datorer i EMS-studiorna och därmed möjligheten till ambisonicsmixning direkt med specialplugins. Tekniken medger rumslig positionering av ljudkällor utan koppling till högtalarkonfigurering vid mixtillfället. En ambisonicsfraktion av VEMS har bildats som arbetar med optimalt utnytjande av ambisonicstekniken för en rad användarkategorier. Ambisonicsgruppens Heiko Purnhagen presenterar teoretiska och praktiska implikationer, associerade med ambisonicstekniken. Vi har också en hel del information inom VEMS om mjukvaruverktyg som används internationellt på bl.a. Birminghams universitet och ZKM (Karlsruhe). ZKM utvecklar verktyget Zirkonium för spatialisering som delvis överlappar och använder ambisonicstekniken. Det finns också begrepp som passiva och aktiva dekodrar (parametriska), harpex (High Angular Resolution Planewave Decompositon), HOA (Higher Order Ambisonics), B-format och VBAP (Vectorbased Amplitude Panning) som kan behöva genomlysas en aning till.

Heiko Purnhagen från Dolby Sweden AB, där han arbetar som Senior member of technical staff är internationellt känd för forskning inom området Very Low Bit Rate Parametric Audio Coding. Heiko är också känd för sin omfattande fotodokumenterande gärning från den improviserade musikscenen.

Dessutom… vi markerar att 2014 är året då vi firar att VEMS funnits till i 25 år.

Välkomna!

Frågor och förslag kan mailas till: bollplank (at) vems.nu