Månadsarkiv: mars 2015

VEMS årsmöte 2015

Alla VEMS medlemmar hälsas varmt välkomna till VEMS årsmöte som hålls på EMS måndagen den 16:e mars 2015, kl 18.30. Ett utmärkt tillfälle att uttrycka synpunkter på såväl EMS som VEMS verksamhet! Studioanvändare vid EMS som inte redan är med i VEMS kan bli medlem i samband med årsmötet.

Det bjuds på tilltugg med förfriskningar.

Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§3 Val av två justeringsmän

§4 Frågan om mötets behöriga utlysande

§5 Godkännande av dagordningen

§6 Verksamhetsberättelse för 2014

§7 Revisionsberättelse

§8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§9 Val av ny styrelse om tre ledamöter och en suppleant

§10 Val av ny valberedning om två personer

§11 Val av två revisorer

§12 Medlemsavgift för 2016

§13 Klubb VEMS / VEMS bollplank

§14 Framtida konserter

§15 Framtida kurser och önskemål om kurser

§16 Önskemål om hård- och mjukvara på EMS

§17 Övriga frågor

§18 Mötets avslutande