Månadsarkiv: april 2015

Call for works: VEMS Sommarkonsert 2015

Välkomna alla VEMS-medlemmar med anmälan av verk till VEMS sommarkonsert!

Moln över Bredäng

Tematiska uppslag: Moln. Mor. Mammamoln!

Plats: Årstablick dansbana, Årsta

Tid: Lördag 30/5 2015, kl. 13-18 ca.

Sista dag för verkanmälan: Måndag 18/5 2015

Anmälan sker per e-post till: concerts (at) vems.nu

Anmälan bör innehålla uppgifter om:
Upphovsperson
Titel
Duration (bör inte överskrida 15 minuter)
Tillkomstår
Teknisk specifikation (live, bandstycke, flerkanal, …)
Eventuella programbladskommentarer
På-konsertdagen-vill-jag-hjälpa-till-med (ljud, scen, matberedning, café, lastning vid EMS morgon resp. kväll, …)

Om programtiden fyllts före sista anmälningsdatum gäller anmälningsordningen som urvalskriterium – ju snabbare du anmäler dig, desto större chans att vara med!

Som alla VEMS-konserter är detta en medlemsproduktion. Du som anmäler ett verk förväntas kunna delta på konsertdagen i konsertens förberedelser och genomförande, samt vara medlem i VEMS. Verksamma vid EMS blir medlemmar i VEMS genom att sätta in medlemsavgiften 100 kr på VEMS postgiro 37 48 22-5. Se vidare https://vems.nu/vems/bli-medlem/.

På snart återhörande!
VEMS styrelse


VEMS BOLLPLANK – April 2015

Välkomna till Bollplank!

Söndag 2015-04-12 kl.17:00 – ca 21:00 på EMS, Söder Mälarstrand 61. Med förfriskningar och tilltugg.

Denna gång ber jag er fästa uppmärksamhet på…

Owe Svensson, en av Sveriges mest erfarna ljudtekniker och mixare, berättar om sitt samarbete med regisören Andrej Tarkovskij. Owe Svenssons namn har synts i produktionsuppgifterna till svenska filmer i nära fem decennier. Under karriären har han arbetat på flera av de mest uppmärksammade svenska produktionerna, med regissörer som Bo Widerberg, Ingmar Bergman, Roy Andersson, Andrej Tarkovskij, Stefan Jarl, Carl Johan de Geer, Björn Runge och Ruben Östlund.

Dessutom… Patrik Strömdahl, filmljudsättare och ljuddesigner, ger exempel på när bild, musik och ljudeffekter (från analogsyntar) sammanfogas till en komplett sammanhållen upplevelsehelhet.

Dessutom… France Jobin, kanadensisk gästtonsättare på EMS, berättar om sitt nuvarande projekt på EMS och sin konstnärliga gärning generellt.

Välkomna!

Frågor och förslag kan mailas till: bollplank (at) vems.nu


VEMS styrelse 2015

VEMS styrelse valdes på årsmötet den 16/3 2015 och har nu konstituerat sig enligt följande:

Ewert Ekros, ordförande – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Lise-Lotte Norelius, ledamot – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – nyval

Vi vill också tacka avgående ledamot Alexandra Nilsson för hennes extraordinära insatser under jubileumsåret 2014!