Dagsarkiv: 13 april, 2016

VEMS förtroendevalda 2016

VEMS styrelse valdes på årsmötet den 3/4 2016 och har nu konstituerat sig enligt följande:

  • Ewert Ekros, ordförande (50%) – omval
  • Lise-Lotte Norelius, ordförande (50%) – omval
  • Helene Hedsund, sekreterare – omval
  • Magnus Johansson, kassör – omval
  • Torbjörn Bellind, ledamot – omval

Ordförandeskapet kommer att rotera mellan Ewert Ekros och Lise-Lotte Norelius.

Till revisorer valdes:

  • Iwo Myrin – omval
  • Joakim Roséen – omval

Till valberedning valdes:

  • Sören Runolf – omval
  • Torsten Rutstam – nyval