2007 – Elektroakustisk kväll

Elektroakustisk festkväll på Fylkingen, 20 januari 2007

Program 20 januari 2007 kl. 20:30

Del I

och furioso – för syrsa, röst och flygel 7:28 (uruppförande)
av Eva B Magnusson samt tonsättning av Eva Erbenius

Stycket är en tonsättning av Eva B. Magnussons dikt ”och Furioso” som läses av poeten själv. Den är tonsatt av Eva Erbenius – verksam    vid EMS sedan ett år. ”När jag förstod vad dikten handlade om, visste jag att jag ville använda mig av flygelns klang. Som tonmaterial har jag inspirerats av Lars Gullins harmoniska klanger som kontrast mot naturens ”Furioso”. Vid tsunamin slet sig elefanterna från sina förare. Syrsan symboliserar djurens känslighet, en känslighet människan förlorat” [Eva Erbenius].

Eva B Magnusson fick Stig Carlson-priset 2005 för ”en sinnestät poesi som när tankens oro”. Hon debuterade 1992 med diktsamlingen ”Ropet in”, och har sedan dess gett ut ytterligare fem diktsamlingar. Den senaste kom 2004 och hette ”Skriv namn på en flod”. Stig Carlsson-priset har delats ut av FiB:s Lyrikklubb sedan 1955.

EBB – för piano glas-slagverk (1993) 8:00
av Eva Sidén

Eva Sidén: piano
Helena Gabrielsson: slagverk
Flygel; beaktande av klang, pedal, frasering, tonbildning och svaga nyanser.

Glasslagverket;
är uppfunnet av tonsättaren i samarbete med en glasblåsare. EBB tillkom utifrån idén om ett glas-slagverks både hårda, spröda och svävande klang i kontrast och i samklang med flygelns klang, exakta tonhöjder och övertonsspektra. Utvecklingen av instrumentet skedde i en process för att få fram ett bestämt tonmaterial, specifika klangkvaliteer och övertonsspektra. (EBB är det första stycket i en serie av verk där glas-slagverket finns med, Luften piano, perc, ljudband 2002, EKO röst, cittra, piano, perc. 2003, Lila Gul piano, perc. 2004)

Titeln EBB är ett musikaliskt anagram och anspelar dels på styckets bärande tonmaterial, E, Eb och B, Bb, bokstäver som också är initialerna i tonsättaren Erik Saties, mitt eget och en väns namn. I musiken flätas de samman. Titeln anspelar också på tidvattensfenomet ebb, då månens rörelser förvandlar vatten till öken. -Men där vattnet dragit bort finns vid nära betraktande ett minimalistiskt myller av tidigare osedda saker, varelser och ljud. ”…Ett slags reverserat sfärernas musik speglat i vattenpölar.”

 

Tre Pianostycken (ur Pianostycken 1989-2005) 9:00
av Eva Sidén

Tystnaden
”…låta tystnaden tala”
vatten har…
”…som i stunden”
vatten har stora likheter med högt gräs
och uppvaknanden
under ljusa höga tak
fåglar som förirrar sig in i rum
och två människor sitter tysta
vid var sitt bord
vatten har stora likheter…
(ur dikt av Helga Krook)

ur Engram (minnes-spår)
”…från annanstans”
hemsida: http://www.evasiden.se

OFOR – EAM 7:00 (uruppförande)
av Göran Lindsjö

Vissa framtidssiare har frammanat en vision av datorer som tar herraväldet över
människorna. Jag fick lust att förverkliga denna vision i min egen hemmastudio. Jag
påbörjade ett dataprogram som fick namnet OFOR (=oförutsägbar). Detta program,
tänkte jag, skulle komponera och spela upp oförutsägbar musik.
Programmet skrevs, och musik spelades upp på datorn. Det blev en mycket
disharmonisk musik, med en oregelbunden rytmik, som påminner om stönanden.
Eftersom jag vet, att Fylkingen ej rädes disharmonisk musik, anmälde jag den till en
konsert, men först nu har ett lämpligt tillfälle kommit. Styckets karaktär passar
mycket bra vid en konsert efter en avliden tonsättare. (med anspelning på Ákos
Rózmann).
Jag föddes 1939 (liksom Ákos Rósmann), och är nu pensionerad dataprogrammerare.
Jag komponerar min musik genom att skriva dataprogram som komponerar.
Jag har öppnat en hemsida där min musik presenteras: http://www.goranlindsjo.se
[Göran Lindsjö]

Le pére perdu – EAM (2003) 6:00
av Lennart Westman

Ett elektroakustiskt stycke som manifesterar samhällets erkännande av symbiosen
mor och barn, men…
Lennart Westman är född och uppvuxen i Medelpad, i en omgivning karaktäriserad
av tystnad och avlägset skällande hundar i vintertid, av ljudet av tinande bäckar och
häckande storspovar i vårtid, av sjungande svalor och lärkor i sommartid och av den
mäktiga vinden på hösten. Efter att ha spelat i lokala popband, som väldigt ung,
studerade Westman klassisk gitarr, harmonilära och kontrapunkt i Sverige och
musicerade också några år i Frankrike och Spanien, där han bland annat fördjupade
sig i Flamencomusiken. Ett växande intresse för ljudkonsten och elektroakustisk
musik tog honom till EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige) i slutet av 80-talet. Det
var dock inte förrän 1993 som han i större utsträckning började fördjupa sig i just
denna musikgenre. Lennart Westman har sedan gått kompositionslinjen vid EMS.
Därefter har han vidareutbildat sig i instrumentation, orkestrering och komposition
för professor Sven-David Sandström samt tonsättarna Per Mårtensson och Henrik
Strindberg. Hans verk har framförts runt Europa, i USA, Latinamerika och Asien;
bland annat under World Music Days 2002 i Hongkong, Kina. Westman komponerar
elektroakustisk musik, instrumental- och vokalmusik. Hans musik är förhållandevis
tonal samt präglas av djup och andlighet.
hemsida: http://www.swedish-english.com/sonicart

Del II

Lidandets lustgård – EAM (2006) 24:48
av Pär Johansson

Titeln är hämtad från Octave Mirbeaus (1848-1917) roman Le Jardin des supplices,
men stycket har inga direkta beröringspunkter med romanen, förutom att båda tar
formen av en vandring. Det kan kanske beskrivas som en akustisk film, och
innehåller mer tonhöjds- och pulsbaserat material än mina tidigare verk.
Om Pär Johansson
Jag är född 1972 och utbildad till civilingenjör, men har även läst humanistiska
ämnen. Mellan 1995 och 1997 studerade jag elektroakustisk musik på EMS för bl.a.
Anders Blomqvist, Lars-Gunnar Bodin och Erik Mikael Karlsson. Sedan dess har jag
varit verksam på EMS som komponist, studiosekreterare och lärare i akustik och
ljudsyntes.
Min musik är ofta berättande, narrativ, och innehåller ibland omedelbart
igenkännbara ljud, men den är knappast programmusik i traditionell mening, även

om jag ofta hämtar inspiration ur litterära eller filosofiska källor. Inte heller är den
konceptuell ljudkonst, eftersom det estetiska utförandet för mig är lika viktigt som
de bakomliggande idéerna. Avsikten är att musiken skall kunna avnjutas också utan
kännedom om idéinnehållet. [Pär Johansson]
hemsida: http://www.parjohansson.se

Alea 4 (uruppförande)
– en improvisation för ”treated” piano, ”mistreated” gitarr och live-elektronik 9:00
av Lars Bröndum & Lisa Ullén

Lars Bröndum har en doktorsexamen i komposition/musikteori och högskoleexamen i gitarr.
Bröndum komponerar både för akustiska instrument och elektronik – gärna i kombination. Han
spelar med ensemblerna ExSurge och ReSurge.
http://www.brondum.se/MuArk
Lisa Ullén är pianist & improvisatör och spelar bl.a. med ensemblerna ExSurge, ReSurge och
Lisa Ullén Quartett.
hemsida: http://www.disorder.se
Subways – EAM 10:58 (uruppförande)
av Johan Boberg
Staden som varelse. Resor under huden.
Del III
Malström/Marvatten – för instrument och live-elektronik 15:00 (uruppförande)
med Fredrik Arsaeus Nauckhoff
Christer Carlsson & Linus Gabrielsson
Från lugna och förrädiska vatten till stormande hav. Elektroniska texturer
skapade på fysiska objekt.

Rampljus – EAM (2006) 9:30
av Ylva Skog

Rampljus gestaltar till viss del min roll som tonsättare och dess funderingar om vilka
parametrar som ska finnas i ett musikverk. Ska det vara avantgarde, klassiskt,
humoristiskt eller bara vackert? Hur tas det emot av publiken? Rösterna och vissa
ljudkällor är ett collage ur befintliga inspelningar från intervjuer och konserter samt
kommentarer som jag hittade ”off the record”, d.v.s. kommentarer som sägs när
intervjun är slut eller inspelningen är klar och som ska klippas bort. Kommentarerna
driver verket framåt och gestaltar kvalen men också mitt stora nöje att skapa ett
nytt verk. Tack till bl.a Martin Q Larsson och Katarina Leyman!
Rampljus är komponerat på EMS.
YLVA SKOG föddes 1963 i Västmanland. Hon utbildade sig till undersköterska och
arbetade under flera år inom vården. Hon spelade även piano men började så
småningom intressera sig för komposition. Åren 1994-99 studerade hon komposition
vid Musikhögskolan i Stockholm för bland andra Lars Ekström, Lars-Erik Rosell och
Pär Lindgren.
Ylva Skog har själv undervisat ungdomar i komposition samt gästföreläst för
kompositionsstuderande på musikhögskolan i Piteå. Hon är även verksam som
studioassistent på EMS (Elektroakustisk Musik i Sverige) och har undervisat i EAMhistorik
och estetik.
Ylva Skog var en av dem som startade den kvinnliga tonsättarföreningen Opus 96
och är numera ordförande i den nystartade föreningen Uruppförandeklubben.
hemsida: http://www.ylvaskog.se

Cyborgic Meningitis Three – EAM 10:30
av Girilal Baars

Stycket har sitt ursprung som en del av en dansföreställning beställd av Mikko
Kallinen & The Company (Helsinki, 2004). Då var det över 40 minuter långt och
strukturerat kring olika scener – det var ju dans. Nu är det mindre scener, mer
huvudvärk. Ljuden har till 99% sitt urprung i den analoga världen, titeln till trots.
Girilal Baars är född i Moskva, bor nu i Uppsala. Han har studerat improvisation och
folkmusik. Skrivit och jobbat med filmmusik, strupsång, polyfonisk folksång,
theremin, improvisation, en rockopera, samt ett gäng dansstycken.
hemsida: http://www.girilal.com

Flowing between corridors and halls – live-elektronik 25:00
med JÅW (Josefsson/Åhlund/Watkiss)

Corroded and abrasive, we have come to accept our sonic landscape as given to us
by nature. The public spaces and their sounds. Sounds that we consume as a part of
our daily lives. We have heard them too many times. Seen as obvious these sounds
become an atmosphere rather than frequencies from vibrating objects. They´re just
there. When taken out of context and combined with other environments these
spaces form a new one. The grinding cities, the screaming voice of persuasion, the
subliminal advertisement, the people breathing and their bodies moving, are now an
orchestra conducted by hands and machines. We can hear society break through the
noise. But there is no one there. The public areas, the shopping malls and the
quarters are all empty. But the voices still won’t silence…

Improvisation – live-elektronik i ca 20 minuter
med gruppen En Halvkokt i Folie
H A P P Y E N D?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s