Möte med EMS personal den 15 maj, 2012

Möte med EMS 15 maj, 2012

Närvarande: Mats, Ylva, Gabrielle, Daniel och Mari

Sammanfattning från mötet där VEMS tog upp medlemmarnas önskemål och frågor från Årsmötet

Kurser
En 2-dagars WordPress kurs kommer arrangeras i EMS regi. Kursen kan hållas i början av hösten förslagsvis på en helg för att så många som möjligt ska kunna gå. Lokal: konferensrummet på EMS.

Eventuellt arrangeras en Final Cut Pro kursen i EMS regi HT 2012. Vi ska undersöka förutsättningar för kursen först.  5-dagars kurs.
Lokal: konferensrummet på EMS.

Buckla-, Serge-, diffusions och mångkanalskurser kan hållas tidigast efter det att systemen i studio 3,4,6 är färdigbyggda, prel.1 september 2012. Även lärarna måste hinna med att lära sig de nya systemen. EMS återkommer i september när kurserna kan ske.

Server
Information om varför servrarna togs bort har gått ut vid ett flertal tillfällen (för små & kraschade). EMS är medvetna om behovet och hoppas på en lösning under 2013.

Kompressorer
Ombyggnaden av alla studios måste först bli färdigt. Efter det kan frågan lyftas igen. Inköp av nya kompressorer sker inte i år pga. ekonomiska skäl.

Möjliggöra uppspelning av äldre format så som dat, vinyl och kassettband.
Daniel berättade att de planerar att göra en vagn med CD spelare, dat- och kassettbandspelare och minidisc.  Vagnen kan stå i studio 6 och flyttas till biblioteket om man behöver. Två skivspelare samt en VHS bandspelare finns redan.

Vid behov av överföring av 2 tumsband kan det ordnas i Gäddviken, genom att boka in sig.

EMS-rådet
Nästa öppna EMS-råd blir i augusti för alla medlemmar. Kallelse kommer från EMS.Kommentarer är inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: