Etikettarkiv: Diffusion

VEMS BOLLPLANK – Mars 2017

Välkomna till Bollplank!

Söndag 2017-03-05 kl. 18:00 – ca 21:00 på EMS, Söder Mälarstrand 61. VEMS-information från 17.30. Med förfriskningar och tilltugg.

Denna gång ber jag er fästa uppmärksamhet på…

 1. Ordföranden fördelar ordet om…
  • VEMS årsmöte söndagen 2/4 2017
  • VEMS konsert på Stockholms kulturnatt lördagen 29/4 2017
  • Kommande bollplanksaktiviteter – välkomna med förslag!
 2. Efter ett residens och gästspel här i Stockholm på EMS och Fylkingen bjuder Keith Fullerton Whitman på en presentation av sin ljudkonst och även en inblick i samtida projekt.
 3. Dessutom… Sten-Olof Hellström: Diffusering, del i ett konstnärligt uttryck. Flera av oss EMS-användare ser ljudrummet som en komponent i det konstnärliga uttrycket. Traditionellt inom EAM-världen ser vi två utgångspunkter: 1. En ”neutral” klangdom, en mer eller mindre omslutande högtalarsetup kring lyssnaren. 2. Diffusering av färdig fåkanalsmix för uppspelning på subjektivt karaktärsskapande återgivare i rummet kring lyssnaren. Flera av oss använder spatialiseringsverktyget Zirkonium för klandomskompositioner (utvecklat för Mac på ZKM, Karlsruhe) eller andra metoder att flytta ljud i rummet. Historiken och det nyvaknade intresset för diffusering kan också vara av värde att se närmare på. Flera diffuseringskonserter, bl.a. på Inter Arts Center, Malmö och på universitetet i Birmingham, har nyligen gästats av några av oss EMSare. Sten-Olof Hellström ger oss en bakgrund och en orientering av begreppsfloran inom ämnet och leder efterföljande diskussion.
 4. Dessutom… kort genomgång av binaural kodning av ljudfält.
 5. Dessutom… Världens Sämsta Högtalare. Vi diskuterar Nikolina Mazarakis och Torbjörn Bellinds föreslagna bidrag och jämför med förfinade versioner av förra bollplankets båda bidrag:
  • Mats Lundell: AcoustodistGadget
  • Ewert Ekros: MembraneBreakup-tornado

Om Keith Fullerton Whitman:
Keith is a composer & musician currently based in Melbourne, Australia. Beginning in the early 90’s while working towards a Bachelor’s Degree in ”Music Synthesis” Degree at Boston’s Berklee College of Music, Keith began exploring electronic music’s many facets. These days his creative energies are largely put into the continued development of a singular take on ”Live Electronic Music” incorporating an ever-changing hybrid software & hardware-based system that allows for the desired complexities of sound & vision. While this work has recently manifested itself as a pair of albums for Editions Mego entitled ”Generators” & ”Occlusions,” it’s largely intended for the stage.

Om Sten-Olof Hellström:
Sten-Olof Hellström är verksam kompositör sedan början av 80-talet och är medlem i flera liveelektronikensembler så som Agaig, Hellström and Bowers och HR. Vid sidan av musiken har Sten-Olof arbetat som forskningsingenjör där han framförallt arbetat med sonifiering (användandet av ljud för att åskådliggöra olika typer av data) samt utveckling av ljudgränssnitt.

Välkomna!

Frågor och förslag kan mailas till: bollplank (at) vems.nu


Möte med EMS personal den 15 maj, 2012

Möte med EMS 15 maj, 2012

Närvarande: Mats, Ylva, Gabrielle, Daniel och Mari

Sammanfattning från mötet där VEMS tog upp medlemmarnas önskemål och frågor från Årsmötet

Kurser
En 2-dagars WordPress kurs kommer arrangeras i EMS regi. Kursen kan hållas i början av hösten förslagsvis på en helg för att så många som möjligt ska kunna gå. Lokal: konferensrummet på EMS.

Eventuellt arrangeras en Final Cut Pro kursen i EMS regi HT 2012. Vi ska undersöka förutsättningar för kursen först.  5-dagars kurs.
Lokal: konferensrummet på EMS.

Buckla-, Serge-, diffusions och mångkanalskurser kan hållas tidigast efter det att systemen i studio 3,4,6 är färdigbyggda, prel.1 september 2012. Även lärarna måste hinna med att lära sig de nya systemen. EMS återkommer i september när kurserna kan ske.

Server
Information om varför servrarna togs bort har gått ut vid ett flertal tillfällen (för små & kraschade). EMS är medvetna om behovet och hoppas på en lösning under 2013.

Kompressorer
Ombyggnaden av alla studios måste först bli färdigt. Efter det kan frågan lyftas igen. Inköp av nya kompressorer sker inte i år pga. ekonomiska skäl.

Möjliggöra uppspelning av äldre format så som dat, vinyl och kassettband.
Daniel berättade att de planerar att göra en vagn med CD spelare, dat- och kassettbandspelare och minidisc.  Vagnen kan stå i studio 6 och flyttas till biblioteket om man behöver. Två skivspelare samt en VHS bandspelare finns redan.

Vid behov av överföring av 2 tumsband kan det ordnas i Gäddviken, genom att boka in sig.

EMS-rådet
Nästa öppna EMS-råd blir i augusti för alla medlemmar. Kallelse kommer från EMS.Medlemmarnas önskemål på Årsmötet

Mötets önskemål om kurser:
Buckla kurs
Serge kurs
Final Cut Pro kurs
Diffusions kurs
WordPress kurs

Mötets önskemål om mjukvara på EMS:
Att pluggarna uppdateras/graderas och/eller att det inrättas en ”antik” dator med äldre operativsystem så att pluggar och annat fungerar.

Mötets önskemål om hårdvaran på EMS:
Bra externa kompressorer
Nätverksdisk
Möjliggöra uppspelning av äldre format så som dat, vinyl och kassettband.