Dagsarkiv: 6 april, 2015

VEMS styrelse 2015

VEMS styrelse valdes på årsmötet den 16/3 2015 och har nu konstituerat sig enligt följande:

Ewert Ekros, ordförande – omval
Helene Hedsund, sekreterare – omval
Magnus Johansson, kassör – omval
Lise-Lotte Norelius, ledamot – omval
Torbjörn Bellind, ledamot – nyval

Vi vill också tacka avgående ledamot Alexandra Nilsson för hennes extraordinära insatser under jubileumsåret 2014!